Arbetsgivarportalen - en ny e-tjänst för hantering av arbetsgivarintyg!

Med tjänsten Arbetsgivarportalen, arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare få hjälp att fylla i arbetsgivarintyg, som du antingen kan signera och skicka till arbetstagaren elektroniskt, eller skriva ut och skriva under på papper som du sedan skickar till arbetstagaren.

Om arbetsgivaren har signerat intyget elektroniskt kan du som begärt arbetsgivarintyget skicka det vidare till arbetslöshetskassan via den elektroniska tjänsten.

För att det ska vara möjligt att hantera intyget elektroniskt, krävs att både arbetsgivare och arbetstagare har någon form av e-legitimation. Som arbetsgivare är det därför viktigt att du stämt av med arbetstagaren att han/hon vill ha och kan komma åt intyget elektroniskt innan du bestämmer dig för att signera ett intyg elektroniskt.

Klicka för att läsa mer om hur tjänsten fungerar här