Vill du begära utträde?

 

Då vill vi först passa på att informera dig:

  1. Du behöver inte byta a-kassa bara för att du byter verksamhetsområde. Du kan fortsätta vara med i SHA även om du inte längre driver företag.
  2. Om du går ur måste du vara med i a-kassan i ett år igen för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning.
  3. Får du på aktivitetsstöd? Även storleken på aktivitetsstödet du får från Försäkringskassan påverkas om du inte är med i en a-kassa.

 

Viktigt att tänka på innan du begär utträde 

Ett medlemskap i en a-kassa är ett sätt att trygga inkomsten vid en eventuell arbetslöshet. Om du inte är medlem i en a-kassa då du är arbetslös kan du endast få grundersättningen med högst 365 kronor per dag. Är du däremot medlem och har varit det i minst ett år kan du få inkomstrelaterad ersättning på upp till 910 kronor per dag

 

Vill du begära utträde ur SHA så måste detta ske skriftligt. Du måste också ange från och med när du vill ha utträde. Tänk på att om du ska byta a-kassa så är det viktigt att det inte blir något glapp i medlemstiden. Inträde i en a-kassa beviljas alltid från den första i en kalendermånad och vid byte av a-kassa är det därför viktigt att det tidigare medlemskapet avslutas den sista i föregående månad. Medlemskapet kan inte avslutas retroaktivt. Tänk på att det krävs tolv månader sammanhängande medlemstid för ett fullständigt försäkringsskydd vid arbetslöshet.