meny

Utbetalningsdagar över jul och nyår är 13 dec, 20 dec, 28 dec och 10 januari

 

Nya regler från den 2 juli 2018

Den 2 juli 2018 införs det nya regler i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med de nya reglerna är att försäkringen ska bli tydligare och enklare.

  • Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet ska räknas som arbete. 
  • Allmän pension och tjänstepension ska samordnas på samma sätt.
  • Pensionsavdrag ska bara att göras för den som faktiskt tar ut pension.
  • Det blir möjligt att bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före månaden man fyller 65 år. 
  • Karensvillkoret sänks från 7 till 6 karensdagar.

Förtroendeuppdrag

Följande förtroendeuppdrag ger rätt till ledighet enligt lag och räknas därför som arbete från och med den 2 juli:

  • nämndemän
  • riksdagsledamöter
  • förtroendevalda i kommuner och landsting
  • fackligt förtroendevalda och skyddsombud

Uppdragen räknas som arbete och ska också fyllas i som arbete på tidrapporten. Arbetstid och inkomst ska styrkas med arbetsgivarintyg.

Från och med när ska förtroendeuppdraget fyllas i som arbete på tidrapporten?

Förtroendeuppdraget ska redovisas som arbetad tid på alla tidrapporter som betalas ut torsdag den 5 juli eller senare, det vill säga även på tidrapporter som avser tid före den 2 juli om ersättning för dessa utbetalas efter den 2 juli.

Kontakta oss om du har ett förtroendeuppdrag och får ersättning från oss.

Fyll i e-tjänsten Förtroendeuppdrag på Mina sidor

Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har informerat oss om behöver du fylla i e-tjänsten Förtroendeuppdrag på Mina sidor.

Pension

Idag görs pensionsavdrag för alla som har tillerkänts pension och söker ersättning från a-kassan oavsett om pensionen faktiskt betalas ut eller inte. Från och med den 2 juli gör vi bara avdrag från ersättningen om du får utbetalning av pension.

En annan ändring från och med den 2 juli är att ersättningsnivån inte längre sänks till 65 procent för de som har beviljats allmän pension. Ersättningsnivån kommer att korrigeras automatiskt för tidrapporter som avser 2 juli och framåt.

Kontakta oss

Kontakta oss om du får avdrag på din ersättning på grund av pension och har sänkt pensionsuttaget eller helt upphört att ta ut pension.

Även du som har fått ett avslag på din ansökan om ersättning från a-kassan på grund av  pension bör kontakta oss eftersom situationen kan vara förändrad i och med de nya reglerna.

Möjligt att bli medlem vid 64

Från och med den 2 juli är det möjligt att bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad då man fyller 65 år.

6 karensdagar istället för 7

Från och med den 2 juli 2018 är karensvillkoret 6 dagar istället för 7 dagar. Den som inte har gjort 7 karensdagar den 2 juli omfattas av ändringen. 

Exempel: Om 3 karensdagar har räknats av före den 2 juli ska ytterligare 3 karensdagar, alltså 6 dagar totalt, räknas av.